Khuyến Mãi Máy Đếm Tiền “SALE UP TO 40%”

KHUYẾN MÃI MÁY ĐẾM TIỀN

Trong chương trình giảm giá mùa Covid, Hiệp Hưng Thịnh ưu đãi giảm giá máy đếm tiền lên tới 40%. Các dòng máy đếm tiền giảm giá cụ thể như sau: máy đếm tiền Xiudun giảm 25%, máy đếm tiền Xinda 10%,  máy đến tiền Balion giảm 20%, Oudis giảm 10%, máy đếm tiền Silicon 20%.